Nasze lądowisko

Lądowisko nasze nie jest zbyt duże. Jest to równa łąka o szerokości ok 60 m i długości ok 300 m. Znajduje się na uboczu, z dala od domów w południowo-wschodniej części miasta. Zlokalizowane jest między ulicami Łąkoszyńską a Wodną.   Staramy się, aby zawsze było dobrze utrzymane. Kosimy je regularnie, dokonujemy oprysków oraz nawozimy. Dlatego też prosimy aby nie jeździć po nim bez potrzeby samochodami, quadami czy motocyklami, bo to niszczy nawierzchnię trawiastą, którą tak trudno utrzymać w tym miejscu. Link do mapy polskich lądowisk z zaznaczonym na niej naszym lądowiskiem-  MAPA LĄDOWISK  A tu wygląd drogi startowej- DROGA STARTOWA Staramy się aby nie być uciążliwymi dla okolicznych mieszkańców. Dlatego bardzo prosimy, aby nie latać nad okolicznymi domami, a przeloty ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wymaganej wysokości.  Na przedłużeniu naszego lądowiska w kierunku północno-wschodnim, znajduje się lądowisko modelarzy. Teren ten o szerokości 60m i długości 90m, bezpośrednio przylega do naszego lądowiska. Dość często są tam modelarze. Dlatego przed startem czy lądowaniem należy zachować ostrożność.  Rozejrzeć się, czy w powietrzu nie ma aktualnie latających, czy też podchodzących do lądowania modeli.

Korzystamy z tego terenu dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Kutno, który udzielił zgody naszemu stowarzyszeniu na wykonywanie startów i lądowań z tego miejsca.

Zdjęcia poniżej przedstawiają nasze lądowisko.

 

Obecny wygląd lądowiska z zaznaczonym obrysem