Sprawy organizacyjne


UWAGA!


Wokół Kutna powstała trasa lotów wojskowych  EPMRT011 . W strefie tej, wykonywane są niskie loty śmigłowców wojskowych z Leźnicy Wielkiej. Nie wolno w niej wykonywać lotów, gdy jest aktywna. Strefa ta zaczyna się od powierzchni gruntu i sięga do ok 200 metrów nad grunt. Szerokość strefy to 5km. Przed planowanymi lotami sprawdzić K O N I E C Z N I E aktualną sytuację tu  A U P  , lub pod tym adresem  https://airspace.pansa.pl/map

Wygląd strefy